Вход

Детето на 2,7 – 3 год.

Какво трябва да умее детето на 2,7 – 3 год.?

Обича да играе с други деца.

Самостоятелно се храни с лъжица.

Самостоятелно се облича и съблича.

Качва се и слиза по стълби без опора.

Може да разкаже проста случка.

Говори с прости изречения.

Задава разнообразни въпроси.

В игрите си отразява околния свят.

Рисува познати предмети.

Може да бъде убедено с думи.

Активно участва при миене.

Ползва самостоятелно тоалетна.

Не ползва памперс

Нормативна база

Необходими медицински документи при постъпване

Необходими медицински документи при постъпване на дете в детската градина


1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар. Талон за здравно състояние и Талон за проведен профилактичен преглед.
2. Здравна карта за детето.
3. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина.
4.Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето в детската градина.
5. Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето /имунизационен паспорт/.
6. Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в детското заведение.
7. Wasserman test - на един от родителите/само за групите детска ясла/

При продължително отсъствие на детето

Необходими медицински документи при по продължително отсъствие на детето от детската градина


1.    При отсъствие на детето от Детската градина за повече от 30 дни по епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване на патогени чревни бактерии
2.    При отсъствие за повече от 2 месеца-еднократен отрицателен резултат за чревни паразити, съгласно Наредба №5 от 2006 г. за диагностика, профилактика и контрол на местните паразити.
3.    При отсъствие на детето от Детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болни.

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 9 от 2011 г.

ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ БЕЗОПАСНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ХРАНИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩАТА, КАКТО И КЪМ ХРАНИ, ПРЕДЛАГАНИ ПРИ ОРГАНИЗИРАНИ МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ (ДВ, БР. 73 ОТ 2011 Г.)

Прочети още...

Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

Дейността в групите детска ясла до излизането на Стандарт/Наредба ранно детско развитие към ЗПУО се съобразява  в голяма степен с

Наредба № 26 от 18.11.2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях

Прочети още...

При работа с  нашия уебсайт, вие се съгласявате да използвате “бисквитки” в съответствие с тези правила. Ако не сте съгласни с употребата на  “бисквитки”, вие имате възможност да ги  деактивирате, за да блокирате достъпа на  “бисквитки” от този уебсайт на вашето устройството. “Бисквитките” не съдържат ваши лични данни, като адрес, електронен адрес, телефонен номер и др.