Вход

Детето на 2,7 – 3 год.

Какво трябва да умее детето на 2,7 – 3 год.?

Обича да играе с други деца.

Самостоятелно се храни с лъжица.

Самостоятелно се облича и съблича.

Качва се и слиза по стълби без опора.

Може да разкаже проста случка.

Говори с прости изречения.

Задава разнообразни въпроси.

В игрите си отразява околния свят.

Рисува познати предмети.

Може да бъде убедено с думи.

Активно участва при миене.

Ползва самостоятелно тоалетна.

Не ползва памперс

Образователен процес

Подходи и форми на педагогическо взаимодействие

Подходите, съдържанието на формите на педагогическо взаимодействие; тематичните разпределения по образователните направления във всички възрастови групи; проследяването на индивидуалните резултати на детето от предучилищното образование; заложените идеи за ефективен механизъм на взаимодействие между участниците в предучилищното образование; са следните:
Личностен и индивидуален подход към всяко дете.
Ситуационен и интегрален подход.
Конструктивен подход.
Използване на технологии
Креативност и успеваемост
При използването на формите на педагогическо взаимодействие, детският учител се съобразява със: степента на развитие на децата в групата, възрастови особености, потребности и интереси за постигане на целта – цялостно развитие на детето.


Основни форми

педагогическа ситуация предимно под формата на игра, организирана само през учебно време. Педагогическите ситуации осигуряват постигането на компетентности по образователните направления :
1. Български език и литература
2. Математика
3. Околен свят
4. Изобразително изкуство
5. Конструиране и технологии
6. Музика
7. Физическа култура
Конкретното разпределяне на педагогическите ситуации по образователни направления се осъществява в седмично разпределение. Седмичното разпределение  е разработено по възрастови групи от учителите на конкретната група преди началото на учебната година и е утвърдено от директора на детската градина. Продължителността на една педагогическа ситуация по преценка на учителя е от 15 до 20 минути - за първа и за втора възрастова група, и от 20 до 30 минути - за трета и за четвърта възрастова група.


Допълнителни форми

В допълнителните форми на педагогическо ваимодействие се разширяват и усъвършенстват отделни компетентности, които допринасят за личностното развитие и за разнообразяване на живота на детето. Допълнителните форми на педагогическо взаимодействие се организират от учителя на групата извън времето за провеждане на педагогическите ситуации,  както в учебното време, така и в неучебното време. Организират се по преценка на учителя в съответствие с програмната система на детската градина, цялостната организация на деня и с интересите и потребностите на децата.


II.Разпределение на формите на педагогическо взаимодействие.

 

образователно направление

1група

2 група

3 група

4 група

 

основни форми

основни форми

основни форми

основни форми

български език и литература

2

3

3

4

математика

 

2

2

2

4

околен свят

 

2

4

4

3

конструиране и технологии

2

1

2

2

физическа култура

3

3

3

4

изобразителни дейности

3

2

2

3

музика

 

2

2

2

2

общо

16

17

18

22

Дневен режим

 

Режимен момент

 

Детска

ясла

 

I група

 

II група

 

III група-подг.-5 г.

 

Подг.група-6 г.

1.Прием на децата, дейности по интереси

 

7:00 ч.-8:20 ч.

 

7:00 ч.-8:20 ч.

 

7:00 ч.-8:20 ч.

 

7:00 ч.-8:20 ч.

 

7:00 ч.-8:20 ч.

2. Утринно раздвижване

 

8:20 ч.-8:30 ч.

 

8:20 ч.-8:30 ч.

 

8:20 ч.-8:30 ч.

 

8:20 ч.-8:30 ч.

 

8:20 ч.-8:30 ч.

3. Подготовка за закуска, закуска

 

8:30 ч.- 9:00 ч.

 

8:30 ч.-9:00 ч.

 

8:30 ч.-9:00 ч.

 

8:30 ч.-9:00 ч.

 

8:30 ч.-9:00 ч.

4. Основна форма- педагогически  ситуации от  програмната система за съответната възрастова група.

 

Тоалет

9:00 ч.-9:30 ч.

      

9:30 ч.-10:00 

 

9:00 ч.- 10:00 ч.

 

9:00 ч.- 10:00 ч.

 

9:00 ч.- 10:00 ч.

 

9:00 ч.- 11:00 ч.

5. Подкрепителна закуска/плод/, тоалет

 

10:00 ч.-10:30 ч.

 

10:00 ч.-10:30 ч.

 

10:00 ч.-10:30 ч.

 

10:00 ч.-10:30 ч.

 

10:00 ч.-10:15 ч.

6. Игри, дейности по интереси, допълнителни форми на педагогическо  взаимодействие и допълнителни педагогически дейности

 

10:30 ч.-11:00 ч.

 

10:30 ч.-11:45 ч.

 

10:30 ч-12:00 ч.

 

10:30 ч.-12:30 ч.

 

11:00 ч.-12:30 ч.

7.Подготовка за обяд и обяд

 

11:00 ч.-12:15ч.

 

11:45 ч.-12:30 ч.

 

12:00 ч.-12:45 ч.

 

12:30 ч.-13:00 ч.

 

12:30 ч.-13:00 ч.

8. Подготовка и следобеден сън

 

12:15 ч.-15:30 ч.

 

13:00 ч.-15:30 ч.

 

13:00 ч.-15:30 ч.

 

13:00 ч.-15:00 ч.

 

13:00 ч.-15:00 ч.

9. Следобеден тоалет , раздвижване и закуска

 

15:30 ч.-16:00 ч.

 

15:30 ч.-16:00 ч.

 

15:30 ч.-16:00 ч.

 

15:00-15:30 ч.

 

15:00-15:30 ч.

10. 6. Игри, дейности по интереси, допълнителни форми на педагогическо  взаимодействие и допълнителни педагогически дейности

 

15:45 ч.-19:00 ч.

 

15:45 ч.-19:00 ч.

 

15:45 ч.-19:00 ч

 

15:30 ч.-19:00 ч.

 

15:30 ч.-19:00 ч.

 

 

При работа с  нашия уебсайт, вие се съгласявате да използвате “бисквитки” в съответствие с тези правила. Ако не сте съгласни с употребата на  “бисквитки”, вие имате възможност да ги  деактивирате, за да блокирате достъпа на  “бисквитки” от този уебсайт на вашето устройството. “Бисквитките” не съдържат ваши лични данни, като адрес, електронен адрес, телефонен номер и др.