Вход

Детето на 2,7 – 3 год.

Какво трябва да умее детето на 2,7 – 3 год.?

Обича да играе с други деца.

Самостоятелно се храни с лъжица.

Самостоятелно се облича и съблича.

Качва се и слиза по стълби без опора.

Може да разкаже проста случка.

Говори с прости изречения.

Задава разнообразни въпроси.

В игрите си отразява околния свят.

Рисува познати предмети.

Може да бъде убедено с думи.

Активно участва при миене.

Ползва самостоятелно тоалетна.

Не ползва памперс

Екип

 

 

Г-жа Христина Василева – ДиректорДлъжност:Директор на ДГ №4 „Чуден свят”, кв. Мошино гр Перник

 

Галя Сотирова


Длъжност: Главен учител

Мариета Павлова


Длъжност: Главен учител

Десислава Богданова


Длъжност: Главен учител

Елиза Маринова


Длъжност: Психолог

Диана Крумова


Длъжност: логопед по проект BG05M20P001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищно образование“ ,финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европeйските структурни и инвестиционни фондове.

Верка Момчилова


Длъжност: Старши учител, учител по музика

Гергана Стоянова


Длъжност: Старши учител

Ирена Крумова


Длъжност: Старши учител

Жасмина Георгиева


Длъжност: Старши учител

Антоанета Александрова


Длъжност: Старши учител

Елка Илиева


Длъжност: Старши учител

Теодора Ценева


Длъжност: Старши учител

 Ани Илиева

Длъжност: Старши учител

Павлина Павлова


Длъжност: Старши учител

Янка Асенова


Длъжност: Старши учител
Цветелина Василева

 

Длъжност: Старши учител

 
Ирина Каменова


Длъжност: Старши учител

 

 

 

 

Лилия Игнатова

Длъжност: Учител

Десислава Методиева


Длъжност: Учител

Теодора Стойнева


Длъжност: Учител

Моника Желязкова 


Длъжност: Учител

Даниела Григорова


Длъжност: Учител

Светослава Тиханова


Длъжност: Учител

Людмила Найденова


Длъжност: Учител

Милена Милчова


Длъжност: Учител

Габриела Димитрова


Длъжност: Учител

Светлана Василева


Длъжност: Учител

Десислава Владимирова

Длъжност: УчителЕмилия Боянова

Длъжност: Завеждащ административна служба/касиер

 

 

Счетоводител- Богдана Стоянова

Кухненски персонал

Домакин – Бистра Райчева

Готвач-Елица Симеонова

Помощник готвач-Румяна Райчева

Работник кухня-Антоанета Пуленова и Величка Бодурова

 

Медицински сестри детска градина :

Валентина Панайотова

Марийка Младенова

Зоя Митова

Теменужка Ганева

Медицински сестри детска ясла:

Жана Ангелова

Светлана Евстатиева

Емилия Благоева

Людмила Ненкова

Анелия Момчилова

Лиляна Димитрова

 

Работник поддръжка и ремонтни дейности :

Искрен Павлов

 

Помощник възпитатели :

Лилия Здравкова

Стефания Петрова

Жулиета Георгиева

Анжела Богданова

Лиляна Евстатиева

Занка Илиева

 Нина Георгиева

Даниела Странджев

Райна Йосифова

Антоанета Георгиева

Анета Крумова

Наталия Славчева

Йорданка Асенова

Елза Георгиева

Мария Борисова

Христина Георгиева

Албена Велинкова

При работа с  нашия уебсайт, вие се съгласявате да използвате “бисквитки” в съответствие с тези правила. Ако не сте съгласни с употребата на  “бисквитки”, вие имате възможност да ги  деактивирате, за да блокирате достъпа на  “бисквитки” от този уебсайт на вашето устройството. “Бисквитките” не съдържат ваши лични данни, като адрес, електронен адрес, телефонен номер и др.